چاپ جوان  در سال 1387 با هدف ارائه خدمات تبلیغاتی به مشتریان  و بازار کسب و کار آغاز به کار کرد و با بهره گیری از نرم افرارهای کاربردی و متد و طرح های روز سعی در پیش برد اهداف شما در زمینه های مختلف شغلی دارد

. این مجموعه با ایده ها و طرحهای خلاقانه همراه شما در تیلیغات خواهد بود. ما درکنار شما هستیم تا با ما دیده شوید.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers